Zdjęcie specjalisty - dr med. Adam Korczyński

dr med. Adam Korczyński

specjalista chirurgii ogólnej

Urodzony 20 lipca 1951 roku. Dyplom na Wydziale Lekarskim uzyskał w 1976 roku, I stopień specjalizacji chirurgii ogólnej w 1976 roku, II stopień specjalizacji w 1986 roku.

Od 1976 roku do tej pory zatrudniony w III Klinice Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej. Twórca i kierownik poradni proktologicznej w Szpitalu Miejskim im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Współzałożyciel i Kierownik NZOZ Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego KRIOMED.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Klubu Koloproktologii oraz viceprezes Polskiego Towarzystwa Kriomedycznego (I kandecja). Autor i współautor 14 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Bierze czynny udział w zjazdach naukowych zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Prekursor wprowadzenia kriochirurgicznego leczenia żylaków kończyn dolnych w Polsce.

Biegle włada językiem rosyjskim i niemieckim. Zainteresowania pozazawodowe: historia, historia sztuki, turystyka, sport, architektura.

Zdjęcie specjalisty - dr med. Krzysztof Kosowski

dr med. Krzysztof Kosowski

specjalista chirurgii ogólnej

Wykształcenie: Dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie uzyskałem w roku 1977. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej - 1980 r., drugi stopień specjalizacji - 1987 r. Tytuł Doktora Nauk Medycznych uzyskałem w roku 1987 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie.

Zatrudnienie: Collegium Medicum UJ Kraków, I Katedra Chirurgii Ogólnej Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej – do 2002r. Od maja 2002 r. Ordynator Oddz. Chirurgii ZOZ MSWiA w Krakowie. Od 2007r. do 2010r. Z-ca ds.Lecznictwa Dyrektora ZOZ MSWiA w Krakowie. Obecnie pełnię funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA Kraków.

Jestem członkiem dwóch międzynarodowych towarzystw chirurgicznych oraz trzech polskich towarzystw naukowych, autorem i współautorem 32 publikacji i doniesień zjazdowych – krajowych i zagranicznych, współautorem podręcznika proktologii.

Inne zainteresowania naukowe – krioterapia, proktologia, choroby dróg żółciowych, zakażenia szpitalne. Członek Polskiego Klubu Koloproktologii.

Zdjęcie specjalisty - dr med. Wojciech Dancewicz

dr med. Wojciech Dancewicz

specjalista chirurgii ogólnej

Z zawodu Chirurg-Proktolog obecnie pracujący w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Wykształcenie: 1976 rok. - dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie; 1980 rok - I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej; 1987 rok. - II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz specjalizacja z zakresu proktologii.

Zatrudnienie: od 1976r. kolejno Młodszy Asystent, starszy Asystent i Adiunkt w Samodzielnym Oddziale Chirurgiczno-Gastroenterologicznym Szpitala AM w Krakowie, następnie w I Katedrze Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (do chwili obecnej). Od 1991 r. założyciel i wspólnik NZOZ KRIOMED w Krakowie.

Uczestnik licznych zjazdów naukowych w kraju i za granicą; udział we wdrożeniu krioterapii w chirurgii, tytuł "Najlepszy lekarz Specjalista Roku 2005" w plebiscycie Gazety Krakowskiej, współautor artykułu "Cryosurgery in proctologi" w pracy "Cryo chirurgie et applications medicales du Froid: Etat actuel et perspectives". Autor artykułu "Zastosowanie krioterapii w proktologii" -w pracy "Podstawy Proktologii Praktycznej" pod redakcją A. Gryglewskiego (2001 r.),autor wielu artykułów fachowych z dziedziny Chirurgii oraz Proktologii.

Członek EUROPEAN SOJETY OF SURGERY, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Koloproktologii oraz Krakowskiego Stowarzyszenia im. L. Rydygiera.

Zdjęcie specjalisty - dr med. Jerzy Sałówka

dr med. Jerzy Sałówka

specjalista chirurgii ogólnej

Szkolenie w zakresie chirurgii ogólnej oraz koloproktologii rozpocząłem w III Klinice Chirurgii UJCM w Krakowie kierowanej przez Pana Profesora Romana Hermana. Skutkiem pierwszego etapu pracy zawodowej jest specjalizacja z chirurgii ogólnej. Uzupełnieniem szkolenia specjalizacyjnego była praca naukowa pod okiem Pana Profesora Romana Hermana zakończona publikacją pracy z zakresu neurofizjologii i patologii miednicy mniejszej po resekcjach odbytnicy u chorych z rakiem odbytnicy, oraz nadaniem stopnia naukowego. Uzupełnieniem szkolenia z zakresu właściwej opieki nad chorym operowanym jest praca w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanleya Dudricka w Skawinie. W tym miejscu kontynuuję praktykę w zakresie minimalnie inwazyjnych metod leczenia chirurgicznego (TEO/TEM), minimalizacji urazu okołooperacyjnego – laparoskopowe operacje jelita grubego w tym odbytnicy (LAP-LAR, LAP-APR), nowoczesnej opieki okołooperacyjnej – ERAS, FAST-TRACK – skutkujących redukcją powikłań okołooperacyjnych.

Zajmuję się leczeniem szpitalnym oraz ambulatoryjnym, chirurgicznym oraz farmakologicznym Pacjentów z chorobami, których lista wymieniona jest w profilu. W mojej codziennej praktyce kieruję się zasadą – diagnostyka właściwa szybka, leczenie minimalnie inwazyjne – kompleksowe, wyleczyć.

Zdjęcie specjalisty - dr med. Paweł Orlicki

dr med. Paweł Orlicki

specjalista chirurgii ogólnej

Od ponad 30 lat pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Przez blisko 25 pracujący w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej UJ-CM, w której ciągle pełni dyżury chirurgiczne. Aktualnie pracuje w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJ-CM.

W ciągu swojej praktyki lekarskiej w sposób szczególny zajmował się chirurgią tarczycy, chirurgią przepuklin, leczeniem powikłań naczyniowych miażdżycy i cukrzycy, trudno gojących się ran oraz flebologią i proktologią.

W swoim doświadczeniu zawodowym ma również ponad 12 lat współpracy z zespołem chirurgii urazowej, chirurgii dziecięcej oraz prawie 13 lat pracy w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym w karetce reanimacyjnej. W swojej praktyce prowadzi również leczenie urazów nie wymagających leczenia operacyjnego oraz przewlekłych zespołów bólowych barku, biodra, kolana.

Zdjęcie specjalisty - dr med. Dorota Wielowieyska-Szybińska

dr med. Dorota Wielowieyska-Szybińska

specjalista dermatolog

Jestem absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, studia ukończyłam w 1995 roku z wynikiem bardzo dobrym. Od 1997 roku do 2014 roku byłam asystentem, a następnie adinktem w Katedrze i Klinice Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego. Pracę doktorską obroniłam w 2007 roku.

Jestem wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (do 2014 roku także zastępca przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTD).

Od wielu lat zajmuje się dermatolonkologia i dermatochirurgia, a także zagadnieniami związanymi z łuszczycą, trądzikiem zwykłym i różowatym czy kolagenozami. Systematycznie biorę udział w zjazdach i konferencjach naukowych co pozwala mi na stałą kontynuację edukacji i pogłębianie doświadczenia. Posiadam liczne dyplomy i certyfikaty potwierdzające udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej.

Zdjęcie specjalisty - dr med. Małgorzata Kowalska

dr med. Małgorzata Kowalska

specjalista psychiatrii

Adiunkt w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gabinet Lekarski Kriomed Sp.J.


ul. Friedleina 8